دیدنی های مشهد

آرامگاه فردوسی مشهد


از علاقه مندیهای هر ایرانی، دیدار از آرامگاه بزرگ مرد شعر پارسی و ناجی تاریخ ادبیات ایران زمین ،ابوالقاسم فردوسی است. آرامگاه فردوسی،حماسه سرای بزرگ پارسی، در20 کیلومتری مشهد مقدس در شمال بزرگراه مشهد قوچان و شهر طوس قرار گرفته که مورد تکریم بسیاری از مسافران می باشد.
ساخت آرامگاه فردوسی نیز همچون دوران زندگیش پر از فراز و نشیب بوده است. اگرچه این مرقد ازشوکت و احترام خاصی نزد مردم آن زمان برخوردار بوده ولی فاقد بنایی مشخص بوده است.
پس از چندین بار اقدام برای ساخت مقبره ای درخور این شاعر بزرگ، در سال 1301 بنای کنونی با اقتباس از مقبره کوروش کبیر در پاسارگاد توسط محمدعلی فروغی بنا نهاده شد. آرامگاه فردوسی در باغ و ملک شخصی اش قرار دارد که این باغ بزرگ و مصفا در حال حاضر با وسعت 6 هکتار و برخورداری از کتابخانه و امکانات رفاهی به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری مشهد مقدس به حساب می آید.
 

دیدنی های مشهد