تورهای مشابه
پارامترها
لینک جزئیات بیشتر هتل /mashhadhotel/kishbafan.aspx
تاریخ حرکت 25 اسفند / زمینی 25 اسفند / هوایی 26 اسفند / زمینی 26 اسفند / هوایی 27 اسفند / زمینی 27 اسفند / هوایی 28 اسفند / زمینی 28 اسفند / هوایی 29 اسفند / زمینی 29 اسفند / هوایی 30 اسفند / زمینی 30 اسفند / هوایی 1 فروردین / زمینی 1 فروردین / هوایی 2 فروردین / زمینی 2 فروردین / هوایی 3 فروردین / زمینی 3 فروردین / هوایی 4 فروردین / زمینی 4 فروردین / هوایی 5 فروردین / زمینی 5 فروردین / هوایی 6 فروردین / زمینی 6 فروردین / هوایی 7 فروردین / زمینی 7 فروردین / هوایی 8 فروردین / زمینی 8 فروردین / هوایی 9 فروردین / زمینی 9 فروردین / هوایی 10 فروردین / زمینی 10 فروردین / هوایی 11 فروردین / زمینی 11 فروردین / هوایی 12 فروردین / زمینی 12 فروردین / هوایی 13 فروردین / زمینی 13 فروردین / هوایی 14 فروردین / زمینی 14 فروردین / هوایی 15 فروردین / زمینی 15 فروردین / هوایی
مدت اقامت 2 شب / ایام عادی/ کیش بافان 2 شب / هفته اول نوروز/ کیش بافان 2 شب / هفته دوم نوروز/ کیش بافان 3 شب / ایام عادی/ کیش بافان 3 شب / هفته اول نوروز/کیش بافان 3 شب / هفته دوم نوروز/کیش بافان
امتیازات کاربران
تعداد کاربران رای داده:  1
کیفیت اتاق های هتل 5
کیفیت غذای هتل 3
کیفیت قطار / پرواز 7
کیفیت گشت های نیم روزی 7
پاسخگویی کارشناسان فروش 8
نظر کاربران
نام و نام خانوادگی:
آدرس email:
متن:
کد زیر را درون کادر متن زیر وارد کنید