تور مشهد هتل قصر الماس

تور مشهد هتل قصر الماس

9/6
1058 موجود
  • کد تور103
 
520000520,000 تومان
0
 
 
 
تورهای مشابه
پارامترها
لینک جزئیات بیشتر هتل /mashhadhotel/ghasr.aspx
تاریخ حرکت 1 مهر / زمینی 1 مهر / هوایی 2 مهر / زمینی 2 مهر / هوایی 3 مهر / زمینی 3 مهر / هوایی 4 مهر / زمینی 4 مهر / هوایی 5 مهر / زمینی 5 مهر / هوایی 6 مهر / زمینی 6 مهر / هوایی 7 مهر / زمینی 7 مهر / هوایی 8 مهر / زمینی 8 مهر / هوایی 9 مهر / زمینی 9 مهر / هوایی 10 مهر / زمینی 10 مهر / هوایی 11 مهر / زمینی 11 مهر / هوایی 12 مهر / زمینی 12 مهر / هوایی 13 مهر / زمینی 13 مهر / هوایی 14 مهر / زمینی 14 مهر / هوایی 15 مهر / زمینی 15 مهر / هوایی 16 مهر / زمینی 16 مهر / هوایی 17 مهر / زمینی 17 مهر / هوایی 18 مهر / زمینی 18 مهر / هوایی 19 مهر / زمینی 19 مهر / هوایی 20 مهر / زمینی 20 مهر / هوایی 21 مهر / زمینی 21 مهر / هوایی 22 مهر / زمینی 22 مهر / هوایی 23 مهر / زمینی 23 مهر / هوایی 24 مهر / زمینی 24 مهر / هوایی 25 مهر / زمینی 25 مهر / هوایی 26 مهر / زمینی 26 مهر / هوایی 27 مهر / زمینی 27 مهر / هوایی 28 مهر / زمینی 28 مهر / هوایی 29 مهر / زمینی 29 مهر / هوایی 30 مهر / زمینی 30 مهر / هوایی 1 آبان / زمینی 1 آبان / هوایی 2 آبان / زمینی 2 آبان / هوایی 3 آبان / زمینی 3 آبان / هوایی 4 آبان / زمینی 4 آبان / هوایی 5 آبان / زمینی 5 آبان / هوایی 6 آبان / زمینی 6 آبان / هوایی 7 آبان / زمینی 7 آبان / هوایی 8 آبان / زمینی 8 آبان / هوایی 9 آبان / زمینی 9 آبان / هوایی 10 آبان / زمینی 10 آبان / هوایی 11 آبان / زمینی 11 آبان / هوایی 12 آبان / زمینی 12 آبان / هوایی 13 آبان / زمینی 13 آبان / هوایی 14 آبان / زمینی 14 آبان / هوایی 15 آبان / زمینی 15 آبان / هوایی 16 آبان / زمینی 16 آبان / هوایی 17 آبان / زمینی 17 آبان / هوایی 18 آبان / زمینی 18 آبان / هوایی 19 آبان / زمینی 19 آبان / هوایی 20 آبان / زمینی 20 آبان / هوایی
مدت اقامت 2 شب / مرداد و شهریور/ قصر الماس 3 شب / مرداد و شهریور/ قصر الماس 4 شب / مرداد و شهریور/ قصر الماس
امتیازات کاربران
تعداد کاربران رای داده:  1
کیفیت اتاق های هتل 10
کیفیت غذای هتل 10
کیفیت قطار / پرواز 10
کیفیت گشت های نیم روزی 9
پاسخگویی کارشناسان فروش 9
نظر کاربران
نام و نام خانوادگی:
آدرس email:
متن:
کد زیر را درون کادر متن زیر وارد کنید