تور مشهد هتل قصر طلایی

تور مشهد هتل قصر طلایی

9/6
609 موجود
  • کد تور102
 
500000500,000 تومان
0
 
 
 
تورهای مشابه
پارامترها
لینک جزئیات بیشتر هتل /mashhadhotel/ghasrtalaee.aspx
تاریخ حرکت 13 مرداد / زمینی 13 مرداد / هوایی 14 مرداد / زمینی 14 مرداد / هوایی 15 مرداد / زمینی 15 مرداد / هوایی 16 مرداد / زمینی 16 مرداد / هوایی 17 مرداد / زمینی 17 مرداد / هوایی 18 مرداد / زمینی 18 مرداد / هوایی 19 مرداد / زمینی 19 مرداد / هوایی 20 مرداد / زمینی 20 مرداد / هوایی 21 مرداد / زمینی 21 مرداد / هوایی 22 مرداد / زمینی 22 مرداد / هوایی 23 مرداد / زمینی 23 مرداد / هوایی 24 مرداد / زمینی 24 مرداد / هوایی 25 مرداد / زمینی 25 مرداد / هوایی 26 مرداد / زمینی 26 مرداد / هوایی 27 مرداد / زمینی 27 مرداد / هوایی 28 مرداد / زمینی 28 مرداد / هوایی 29 مرداد / زمینی 29 مرداد / هوایی 30 مرداد / زمینی 30 مرداد / هوایی 31 مرداد / زمینی 31 مرداد / هوایی 1 شهریور / زمینی 1 شهریور / هوایی 2 شهریور / زمینی 2 شهریور / هوایی 3 شهریور / زمینی 3 شهریور / هوایی 4 شهریور / زمینی 4 شهریور / هوایی 5 شهریور / زمینی 5 شهریور / هوایی 6 شهریور / زمینی 6 شهریور / هوایی 7 شهریور / زمینی 7 شهریور / هوایی 8 شهریور / زمینی 8 شهریور / هوایی 9 شهریور / زمینی 9 شهریور / هوایی 10 شهریور / زمینی 10 شهریور / هوایی 11 شهریور / زمینی 11 شهریور / هوایی 12 شهریور / زمینی 12 شهریور / هوایی 13 شهریور / زمینی 13 شهریور / هوایی 14 شهریور / زمینی 14 شهریور / هوایی 15 شهریور / زمینی 15 شهریور / هوایی 16 شهریور / زمینی 16 شهریور / هوایی 17 شهریور / زمینی 17 شهریور / هوایی 18 شهریور / زمینی 18 شهریور / هوایی 19 شهریور / زمینی 19 شهریور / هوایی 20 شهریور / زمینی 20 شهریور / هوایی 21 شهریور / زمینی 21 شهریور / هوایی 22 شهریور / زمینی 22 شهریور / هوایی 23 شهریور / زمینی 23 شهریور / هوایی 24 شهریور / زمینی 24 شهریور / هوایی 25 شهریور / زمینی 25 شهریور / هوایی 26 شهریور / زمینی 26 شهریور / هوایی 27 شهریور / زمینی 27 شهریور / هوایی 28 شهریور / زمینی 28 شهریور / هوایی 29 شهریور / زمینی 29 شهریور / هوایی 30 شهریور / زمینی 30 شهریور / هوایی 31 شهریور / زمینی 31 شهریور / هوایی
مدت اقامت 2 شب / مرداد و شهریور/ قصر طلایی 3 شب / مرداد و شهریور/ قصر طلایی 4 شب / مرداد و شهریور/ قصر طلایی
امتیازات کاربران
تعداد کاربران رای داده:  1
کیفیت اتاق های هتل 10
کیفیت غذای هتل 10
کیفیت قطار / پرواز 9
کیفیت گشت های نیم روزی 9
پاسخگویی کارشناسان فروش 10
نظر کاربران
نام و نام خانوادگی:
آدرس email:
متن:
کد زیر را درون کادر متن زیر وارد کنید